Fire and Ice – Agir ȗ Qeș

Fire and Ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.

From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice, I think I know enough of hate  To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Agir ȗ Qeș

Hin kes dibêjin ku di rojên pêș de ji germa wê agirbi cîhanê bikeve, lê hin dibêjin ku cîhan wê ji serma tev bibe qeșa.

Heger ez li pey daxwaza xwe herim ez bi wan kesan re me yên ku dixwazin pașeroj agir be.

Lê heger çare nebe ku mirin ȗ neman du caran be, ez dibijim min baș diltengahî ji wê yekê ku bêjim ji bo wêrankirinê qeșa jî zor mezin e ȗ wê bes be.