Privacy beleid Stichting Help Kobane
Stichting Help Kobane verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Je kunt jouw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen door contact op te nemen met de donateursafdeling per e-mail via info@helpkobane.nl Wanneer je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kun je dat hier ook melden.
Hieronder staat beschreven hoe Stichting Help Kobane met persoonsgegevens omgaat.

Toepasselijkheid
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting Help Kobane.
Als deelnemer aan onze campagnes of als donateur accepteer je dit privacy beleid en geef je toestemming aan Stichting Help Kobane om jouw gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die in dit beleid beschreven staan.

Gegevensverwerking
Stichting Help Kobane verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes.
Stichting Help Kobane draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Voor zover Stichting Help Kobane voor de administratie, de fondsenwerving en de informatieverstrekking gebruik maakt van dienstverleners zijn het gebruik van de gegevens en de bescherming door deze partijen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
Je gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan andere derde partijen, tenzij Stichting Help Kobane wettelijk verplicht is tot het verstrekken van deze gegevens.
De bewaartermijn voor de donateursadministratie is 7 jaar in verband met de fiscale wetgeving.

Gegevensverzameling via internet
Stichting Help Kobane verzamelt met haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, als je deelneemt aan een online-actie en wanneer je je aanmeldt als donateur.
Gegevensverzameling buiten internet
Stichting Help Kobane verzamelt ook persoonsgegevens als je deelneemt aan acties van Stichting Help Kobane, of als je donateur wordt via werving op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

E-mail
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Stichting Help Kobane hebt verstrekt en daarvoor toestemming geeft, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk en gevraagd om je steun voor acties en campagnes.
Stichting Help Kobane maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem, Mailchimp, waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend of je links in onze e-mail aanklikt en welke pagina’s je binnen onze website bezoekt. Deze gegevens gebruiken we om onze e-mail campagnes en website beter af te stemmen op je interesses.
Indien je de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken, kun je gebruikmaken van de afmeldlink in de betreffende e-mail of contact opnemen met de donateursafdeling via info@HelpKobane.nl

Contact met donateurs
Wanneer je je aanmeldt als donateur van Stichting Help Kobane leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Stichting Help Kobane per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Stichting Help Kobane informeert donateurs over de activiteiten per e-mail, post, telefoon en/of social media.
Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Help Kobane (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.
Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Stichting Help Kobane, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer.

SEPA
Met een SEPA-machtiging geef je toestemming aan Stichting Help Kobane om eenmalig of doorlopend een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Help Kobane. Wanneer je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze binnen acht weken na afschrijving (laten) terugboeken. Neem hiervoor contact op met je bank of ga naar je internetbankieren omgeving. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Cookies
Stichting Help Kobane gebruikt cookies; kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Help Kobane gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek aan de websites te monitoren. Ook kunnen, na instemming, marketing cookies geplaatst worden als die het mogelijk maken om gepersonaliseerde advertenties te tonen op sites van derden.
Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Google Analytics
Stichting Help Kobane maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Stichting Help Kobane gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Stichting Help Kobane gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Je kunt de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Sociale netwerken
Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Instagram, zodat je eenvoudig Stichting Help Kobane-campagnes en Stichting Help Kobane-nieuws met vrienden kunt delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Social media cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Stichting Help Kobane website bent ingelogd op deze media en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals “Disconnect” voor Chrome en Firefox kun je deze functie uitschakelen.
Personaliseren van reclame-uitingen
Stichting Help Kobane maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor jou nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van Stichting Help Kobane op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Stichting Help Kobane is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd.

Beveiliging
Stichting Help Kobane heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser te melden dat je op een veilige site bent.
Stichting Help Kobane gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al jouw gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Vragen
Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens of als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Stichting Help Kobane verwerkt, neem dan contact op met onze donateursafdeling per e-mail info@HelpKobane.nl Stichting Help Kobane kan om bewijs van identiteit vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie.


Privacy beleid Stichting Help Kobane Versie: 22-01-2021
Stichting Help Kobane houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid.